נגישות

Ypaymore - ביטול הזמנה

בקשה לביטול עסקה ניתן לשלוח שם לקוח באנגלית + טלפון + מייל + תאריך יציאה
לכתובת מייל : info@ypaymore.co.il

או למלא את הפרטים ברכיב מצד שמאל ולהכניס בהערות את מספר ההזמנה

צוות המשרד יחזור אליכם בהקדם האפשרי .
שלח