Ypaymore - ביטול הזמנה

בקשה לביטול עסקה ניתן לשלוח עם המידע הבא: שם לקוח באנגלית, טלפון, כתובת דואר אלקטרוני ותאריך יציאה.
את המידע יש לשלוח לכתובת דואר אלקטרוני: info@ypaymore.co.il
נבקש לחדד ולהביא לתשומת לבכם כי מידע חסר לא יאפשר טיפול והביטול לא יכנס לתוקף.

צוות המשרד יחזור אליכם בתוך יום עסקים אחד.

 
 
צור קשר
שלח