נגישות

תנאים והגבלת אחריות

תנאים ואחריות  

בשל המצב העולמי כתוצאה מממגיפת הקורונה ישנם תנאים והנחיות לכניסה למדינות העולם המשתנים מידי יום. אי לכך באחריות כל נוסע לוודא מהן הדרישות לכניסה ליעד אליו הוא נוסע.
חברת YPAYMORE לא תהיה אחראית על סירוב כניסה למדינה כלשהי מכל סיבה.


אתר Ypaymoreמשמש כמתווך בין ספקי שירותים שונים לבין הנוסע, ועל כן, קשור האתר בין השאר, גם לתנאים הכללים של ספקי השירותיםהשונים וניתן לעיין בהם על-פי דרישה במשרדי החברה.
נוסע המעוניין לעיין בתנאים הכללים של ספקי השירותים השונים, מוזמן לפנות בדרישה לחברת "Ypaymore ltd" ואנו נשלח את התנאים הכללים לפי דרישה. מודגש, כי השירותים שנמסרו ללקוח מבוצעים על אחריותם שלספקי השירותים למיניהם. כל המידע אותו מוסר האתר שאוב מתוך פרסומי האתרים השונים, בספרות המקצועית, ואין האתר אחראי לדיוקם המוחלט. לא תישמע טענת נוסע כנגד אי-ידיעת התנאים ו/או כנגד התקיים האמור בהם, בדיעבד. חברת "Ypaymore ltd" הנה סוכנות נסיעות, המזמינה עבורכם שירותים המסופקים על ידי סיטונאי תיירות, לרבות המלון, חברות התעופה וההשכרה ושירותי חנייה (להלן: "הספק/ים") בכפוף לזמינותם ובהתאם למידע הנמסר מהספק.
כל השירותים המוזמנים הם בגדר בקשה בלבד, עד לקבלת אישור טלפוני מחברתנו.
כמו כן, האחריות הבלעדית לביצוע השירותים בפועל היא על הספק בלבד.
בקשות מיוחדות בכל הנוגע למלון ו/או למוביל אווירי ו/או להשכרת רכב ו/או לשירותי חניה מועברות על ידי חברתנו לספק הרלוונטי, בכל מקרה של תקלה ו/או אי-התאמה יש לפנות מידית, במישרין או בעזרתנו, לספק המתאים מבלי לגרוע מכלליות האמור.
כמו כן "Ypaymore ltd." תנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותה מול הספקים ובהתחשב בנסיבות בכדי לפתור את תלונות הצרכנים.
 
כללי
כל נוסע המבקש לצאת מהארץ חייב להצטייד במסמכים הבאים:
דרכון בתוקף ל-6 חודשים לפחות מיום היציאה מהארץ.
אשרת כניסה למדינות היעד (בדוק אצל סוכן הנסיעות אם דרושה אשרה כאמור ליעדי הנסיעה שלך).
אישור יציאה מצה"ל (אלא אם כן יש בידיך פטור).
יש לציין בפני נציגי השירות אם יש ביד הנוסע דרכון זר בעת ביצוע ההזמנה.
על מנת להפוך את נסיעתך לבטוחה ונוחה יותר, אנו ממליצים לך גם על המסמכים הבאים:
פוליסת ביטוח רפואי ומטען.
כרטיס אשראי בינלאומי.
רישיון נהיגה בינלאומי, במידה והנך מתעתד לנהוג בחו"ל. בנוסף לרישיון נהיגה ישראלי
 
הטיסות:
כאשר הטיסות הינן טיסות שכר, ולפיכך פרטיהן אינם סופיים ועשויים להשתנות לרבות מבחינת מועדיהן, מסלולן ופרטי ספק התעופה. האחריות לעיכובים, שינויים וביטולים הנה, על-פי כל דין, על המוביל האווירי ו/או הספק בלבד. תשומת הלב מופנית לפרטי הטיסה שעודכנו בכרטיס הטיסה ולתנאים הכלליים בגב הכרטיס והם המחייבים את הספק. הזמנות לארוחה כשרה ו/או צמחונית בטיסה הנן בגדר בקשה בלבד ואתר ypaymore ltd. אינו מתחייב ולא יהיה אחראי לאי-סיפוקה של ההזמנה.
בהזמנת טיסות פנים שינויי טיסה ו/או ביטולה יחויבו בתשלום.
 
 המלונות:
פרטי המלון המבוקש הם בגדר בקשה בלבד וחברתנו אינה מחויבת בהם כל עוד לא נתקבל עליהם אישורו הסופי של הספק. האחריות על השיבוץ במלון ו/או תקינות המתקנים ו/או השירות במלון לרבות מערכת מיזוג האוויר, הנה על המלון ו/או הספק בלבד. לידיעתך, לספק הזכות להעברה למלון חלופי ברמה דומה, או גבוהה יותר בתוספת תשלום, במקרה של תפוסת יתר במלון.
דירוג המלונות כפי שנמסר לך, היינו בהתאם לדיווח של משרד התיירות המקומי ואין להשוות דרגות בין המדינות השונות. כל הפרטים באשר למתקני בית המלון, המפורסמים על-ידי אתר  לקוחים מפרסומי בתי המלון ואתר ypaymore ltd.   אינו נושא בכל אחריות, במידה וחלק מהשירותים המוצעים על ידי המלון, הנם עונתיים ואינם פועלים בכלימות השנה. בחלק מבתי המלון נדרשת תוספת תשלום עבור "אקסטרות" בארוחות שבית המלון מציע ללקוחותיו, ואין הדבר בידיעתה ו/או נתון לשליטתו של האתר.

שעת הכניסה לחדרים היא על-פי רוב בשעה 15:00 והפינוי הוא עד השעה 11:00, בלא תלות בשעות הטיסה. במידה וכתוצאה משינויים בזמני הטיסות, ייגרמו לנוסע הפסד/תוספת לינה במלון המוזמן, לא תישא החברה בהפסד/תוספת תשלום ששולם על ידי הנוסע. כמו כן, במידה וכתוצאה מאיחורים בטיסות, ייגרם לנוסע הפסד ארוחות במלון המוזמן, לא יישא אתר Ypaymore ltd. בעלות הפסד הארוחות.
" במידה וסגרת הזמנה בדמי ביטול מלאים - חוק הגנת הצרכן לא חל עליהן ויחולו עליהן דמי ביטול מלאים ,קרי  100% ,מרגע סגירת ההזמנה "
 
נופשונים וחבילות מיוחדות
טיסות: הטיסות הן באחריותן הבלעדית של חברות התעופה השונות. שעות הטיסות, מסלוליהן ושדות התעופה להמראה ו/או הנחיתה, עלולים להשתנות, לעיתים אף ללא הודעה מוקדמת.
 
אתר Ypaymore ltd.אינו אחראי לשינויים במועדי הטיסות או במסלוליהן, ועל כן לא תיענה כל דרישה להחזר ו/או פיצוי בגין הוצאות או עגמת נפש שנגרמו לנוסע עקב השינוי במועדי הטיסות. על הנוסע מוטלת החובה לוודא את מועדי הטיסות ונתיביהן בעת ביצוע ההזמנה, בעת קבלת הכרטיס ובעת אשרור הטיסה חזרה לארץ.
 
הנוסע רשאי לשאת עמו באמצעות המוביל כבודה במשקל שלא יעלה על  20 ק"ג. מטען עודף יחויב בתשלום עפ"י התעריף שיקבע על ידי המוביל מעת לעת.
המוביל אף רשאי לסרב להוביל כבודה שמשקלה העודף עולה על 20  ק"ג.
  
מניין הימים כולל את יום היציאה מישראל ואת יום החזרה לישראל, גם אם הינם ימים חלקיים בלבד.
זמני היציאה וההגעה מישראל וחזרה נקבעים בידי חברת התעופה ואין אנו מתחייבים להשלים את הימים למלאים. דירוג המלון ובסיס האירוח מצוינים בשובר שבידך. אם מצוין כי בסיס האירוח הוא חצי פנסיון, הכוונה לרוב לארוחת בוקר וארוחה עיקרית. ברוב בתי המלון הארוחה העיקרית היא ארוחת ערב, ואין אפשרות להמירה בארוחת צהרים.
 
החלוקה לחדרים מתבצעת על פי היצע החדרים הפנויים באותו יום, על כן אין אפשרות להבטיח מראש חדר במיקום מסוים.
 
אם הזמנת חדר ל-3 או 4 אנשים, קרוב לוודאי שיצרפו לחדר הזוגי מיטות מתקפלות נוספות. בחדרים הזוגיים יש לרוב מיטות נפרדות, ולא מיטה זוגית כפולה. אין אפשרות להבטיח את סוג המיטות מראש.
רישום יתר משמעותו שהמלון בתפוסה מלאה ואין חדר פנוי למרות הזמנתך. במקרה כזה הסוכן המקומי או בית המלון רשאים להעבירך למלון אחר ברמה דומה.
מיזוג אויר קיים בחלק מבתי המלון, אך במדינות מסוימות הפעלתו נעשית במרוכז ע"י הנהלת בית המלון בשעות מסוימות בלבד, על פי שיקולים דעתם או בהתאם לתקנות המדינה.
 
נציגים וסיורים מקומיים: סיורי הבחירה המוצעים לנוסעים על ידי בתי המלון ו/או על ידי הנציגים המקומיים של ספקי השירות, טיולים מאורגנים נמכרים ומבוצעים על ידי משרדים מקומיים ו/או נציגים מטעמם. לאתר Ypaymore ltd.אין כל שליטה או אחריות על טיולים אלה.
 
השכרת רכב:
באחריות השוכר לעדכן את אתר Ypaymore ltd.אם גילו נמוך מ-25 שנים. כמו כן, על השוכר (הרשום בשובר) להצטייד בכרטיס אשראי בינ"ל, על-שמו, וברישיון נהיגה ישראלי ביחד עם רישיון בינ"ל, כשהם תקפים ופרטיהם זהים. חברת ההשכרה אינה מתחייבת לספק רכב מדגם מסוים, אלא מקבוצת רכבים מסוימת המיוצגת ע"י דגם.
אתר ypaymore ltdאינו אחראי לנזק ו/או אבדן שיגרמו לרכבים או לרכוש הנמצא בהם וכן לא תישא בתשלום או כל הוצאה הנובעת ו/או הקשורה למתן שירותי חניה על ידי הספק. בכלל זה אין האתר אחראי ולא יישא בתשלומים בגין שעות חניה נוספות גם אם שעות נוספות אלה לא נגרמו בשל מעשיו או מחדליו של הנוסע/הלקוח לרבות בגין עיכובים/ביטולים של טיסות.
 
תנאי שירות ושכר טרחה
לספקי התיירות השונים דמי ביטול, בהתאם למועד הביטול.
על ההזמנות יחולו דמי ביטול בהתאם לדמי הביטול של הספק שדרכו נרכש מוצר התיירות.
 1981 כל ביטול עסקה ייעשה בהתאם להוראת הגנת הצרכן , התשמ"א -
שכר הטרחה / דמי ביטול מרגע אישור ההזמנה אם לא נאמר אחרת:
עד 60 יום לתאריך היציאה 100 יורו לנוסע בגין השירות שניתן, עמלות אשראי והוצאות משרד בעת ביצוע העיסקה גם במקרה והספקים השונים לא גובים.
החל מ 59 ימי עבודה עד 46 ימי עבודה ליציאה - דמי ביטול בסך 30% מערך החבילה
החל מ 45 ימי עבודה עד 30 ימי עבודה ליציאה - דמי ביטול 60% מערך החבילה
החל מ 29 ימי עבודה עד 16 ימי עבודה ליציאה - דמי ביטול 75% מערך החבילה
החל מ 15 ימי עבודה ואילך - 100% דמי ביטול
.להדגיש שלא ניתן לבטל עסקאות בגין מכירה של מוצרי תיירות כגון שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי אם חלפו 14 ימים ממועד העסקה או אם המועד שנקבע למימוש השירות חל בתוך שבעה ימים, שאינם ימי מנוחה ממועד עשיית העסקה.
במידה והחלטת לבטל ההזמנה שומה עליכם לפנות בכתב למשרדי "Ypaymore ltd." בכל מקרה ייחשב תאריך הביטול לפי מועד קבלת /פקס במשרד "Ypaymore ltd.".
בכל מקרה של ביטול על ידכם ייגבה שכר טרחה מינימליים בסך $50 לאדם בגין היעוץ אותו נתן סוכן הנסיעות במועד ביצוע ההזמנה.
היה ויום קבלת ההודעה הינו שבתון בארץ/חו"ל , אזי מועד הביטול ייחשב מיום הביטול או השינוי מיום העבודה הראשון שאחריו.
"Ypaymore ltd." תהיה ראשית לבטל העסקה במקרים הבאים:
1.במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר, תחזיר "Ypaymore ltd."  את מלא הכסף לצרכנים.
2. במקרה של תקלה טכנית או תקלה אחרת.
 
תעריפים והגבלות בטיסות סדירות
כרטיסים בתעריפים מסוימים אינם מאפשרים הסבת הכרטיס או שהם מגבילים או אוסרים כל שינוי בהזמנה או שהם מגבילים או שאינם מאפשרים החזר במקרה של ביטול או אי ניצול של הכרטיס או שהם מאפשרים שינויים רק כנגד תשלום נוסף.
 
בדקו בבקשה את תנאי הרכישה ותנאי הביטול עם סוכן הנסיעות בטרם סגירת העסקה.
 

 
תנאי עסקה לחתימה :
אני מאשר בזאת שקראתי והסכמתי לכל התנאים וההגבלות שהובאו לידי ע"י חברת ""Ypaymore ltd."  
ובנוסף אני מאשר את חיוב חשבוני באמצעות כרטיס האשראי שהוזן במערכת על שמי.
* לתשומת לבך: ההזמנה אינה תקפה עד לקבלת אישורך .
 
 

שלח